Werkplekleren ESoE

Welkom!

Deze site bevat informatie over de stages van ESoE voor studenten, scholen en instituutsopleiders (voorheen ECD's).
Voor elk van deze doelgroepen is een apart tabblad ingericht, met daarop de documenten en formulieren die van belang kunnen zijn.
Het tablad studenten bevat ook een planning voor de diepteverwerkingsbijeenkomsten.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator:

esoe.coordinator@tue.nl

Verhuisbericht

Het is zover! Vanaf nu is de Eindhoven School of Education,
de lerarenopleiding van de TU/e gevestigd in het totaal gerenoveerde gebouw “Atlas”.

Nieuwe adresgegevens:
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven

Bezoekadres:
Gebouw 3, Atlas 10e verdieping
Groene Loper, Eindhoven

Onze telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Goed om te weten!
Het secretariaat bevindt zich op de 10e verdieping in het midden van het gebouw.

Schema van de verschillende stages.

ESoE heeft verschillende trajecten binnen de lerarenopleiding. Deze trajecten zijn hiernaast weergegeven in een schema.
Wilt u meer weten over de stages?
Kijk dan bij Scholen - stagekaart. Uitgebreide informatie vind u in de praktijkgids.