Werkplekleren ESoE

Welkom!

De site wordt op dit moment klaar gemaakt voor het collegejaar 2018-2019.
Dit kan enkele dagen duren.
De site van vorig jaar is nog beschikbaar via "vorige collegejaren".
Deze site bevat informatie over de stages van ESoE voor studenten, scholen en instituutsopleiders (voorheen ECD's).
Voor elk van deze doelgroepen is een apart tabblad ingericht, met daarop de documenten en formulieren die van belang kunnen zijn.
Het tablad studenten bevat ook een planning voor de diepteverwerkingsbijeenkomsten.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator:

esoe.coordinator@tue.nl

Schema van de verschillende stages.

ESoE heeft verschillende trajecten binnen de lerarenopleiding. Deze trajecten zijn hiernaast weergegeven in een schema.
Wilt u meer weten over de stages?
Kijk dan bij Scholen - stagekaart. Uitgebreide informatie vind u in de praktijkgids.