Werkplekleren ESoE (2016-2017)

Welkom op de website voor werkplekleren van de ESoE.

Deze site bevat informatie over de stages van ESoE voor studenten, scholen en instituutsopleiders (voorheen ECD's).

Voor elk van deze doelgroepen is een apart tabblad ingericht, met daarop de documenten en formulieren die van belang kunnen zijn.

Het tablad studenten bevat ook een planning voor de diepteverwerkingsbijeenkomsten.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator:

esoe.coordinator@tue.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met de stagecoördinator Daphne Keller via esoe.coordinator@tue.nl

of

bel 040-2477322

De coördinator is op woensdag en donderdag aanwezig.

Stage coördinator:
Mw. Dr. D.E. (Daphne) Keller
040 247 7322De coördinatoren zijn beiden bereikbaar onder: esoe.coordinator@tue.nl
Opleidingscoördinator:
Mw. Drs. C.H.T.A. (Chantal) Brans
040 247 2705
ECD's
Dhr. Dr. Ir. M.J.H. (Martijn) Anthonissen040 247 4599m.j.h.anthonissen@tue.nl
Dhr. Dr. C. (Kees) Huizing040 247 4120c.huizing@tue.nl
Dhr. Ir. P.F.A.M. (Peter) Janssens040 247 3694p.f.a.m.janssens@tue.nl
Mw. Dr. L.G.A. (Lesley) de Putter-Smits040 247 5936l.g.a.d.putter@tue.nl
Mw. Ir. E. (Elise) Quant040 247 3984e.quant@tue.nl
Mw. Dr. W.T.M. (Wendy) Sanders040 247 3559w.sanders@tue.nl
Dhr. Dr. Ir. H.J.M. (Hans) Sterk040 247 2727h.j.m.sterk@tue.nl
Dhr. Dr. R. (Ruurd) Taconis040 247 5418r.taconis@tue.nl
Mw. Drs. Annemieke Vennixj.vennix@tue.nl
Hannie Muldersh.mulders@jrl.nl
Als je stage wilt lopen heb je een stageovereenkomst nodig, zonder deze overeenkomst mag je niet starten met stagelopen. Ook als je een baan hebt op een school moet je een stageovereenkomst aanvragen.
Om een stageovereenkomst aan te vragen stuur je een mail met de onderstaande gegevens erin naar Daphne Keller (esoe.coordinator@tue.nl).

 • Naam en achternaam
 • Studentnummer
 • Email student
 • Niveau: 1e/2e graads
 • Opleiding: bachelor/master/zij-instroom/ingedaald
 • Soort stage (vakcode)
 • Vakrichting
 • Naam IO (instituutsopleiders)
 • Naam school
 • Adres school
 • Telefoonnummer school
 • Naam directeur
 • Naam en emailadres SO (schoolopleider)
 • Naam en emailadres WPB (werkplekbegeleider)
 • Geplande start- en einddatum
Je ontvangt dan een mail met daarin je stageovereenkomst. Deze laat je in drievoud tekenen door de school, jezelf en de stagecoördinator.
Een stageplaats wordt in principe gezocht door de stagecoördinator (dit geldt niet voor studenten met een aanstelling op school). Wees tijdig met het aanvragen van een nieuwe stageplaats. Met het grote studentenaantal kun je je voorstellen dat stageplaatsen niet aan bomen groeien. Daarbij zijn er een beperkt aantal plaatsen in de regio Eindhoven.
Zoek minimaal 6 weken voordat je wil starten contact met Daphne Keller (esoe.coordinator@tue.nl).

Geef in ieder geval de volgende informatie door:

 • Naam of vakcode van de stage
 • De periode waarin je stage wilt lopen
 • Het schoolvak waarvoor je stage wilt lopen
 • De regio waarin je stage wilt lopen (geen garantie)
 • Je reismogelijkheden(fiets/OV/auto)
Hieronder vindt u alle informatie m.b.t. stages van de Eindhoven School of Education die voor scholen van belang kan zijn.

Hieronder ziet u een schematische weergave van de verschillende stages.

Mededelingen
 • 10-05: Locaties en tijden voor diepteverwerking zijn te vinden via MyTimetable
 • 22-02: De bijeenkomst "Carrière: rechten en plichten" is verzet van 15 maart naar 10 mei
Mededelingen
 • 10-05: Locaties en tijden voor diepteverwerking zijn te vinden via MyTimetable
 • 18-05: Bijeenkomst "Carrière: rechten en plichten" en "Differentiëren tussen klassen" geruild.
  "Carrière: rechten en plichten" is nu op 8 juni
  "Differentiëren tussen klassen" is nu op 1 juni
 • 18-05: Bijeenkomst "VIL afnemen en interpreteren 1" op 15 juni gaat niet door --> maak een persoonlijke afspraak met P. den Brok
Studiewijzer
Praktijkgids werkplekleren
Stageuren
Beoordelingsformulieren
Literatuur
Planning
Klik op een rij, in de betreffende kolom, om de bijbehorende opdrachten te zien
Datum Ochtend Middag
Klik op een rij, in de betreffende kolom, om de bijbehorende opdrachten te zien
Datum minor P1 minor P2
7 September Startbijeenkomst / portfolio schrijven / opdrachten Vragenuur
14 September Leerwerkplan maken Portfolio / Leervragen 1 / storyline
21 September Lesgeven: lesplanning maken ECD intervisie
28 September Identity: wat houdt dat in en hoe ontwikkel ik me Broad test of skills 1e ronde
5 Oktober Reflecteren (op lesgeven en eigen ontwikkeling, met literatuur)(Gonny) Dag van de leraar: borrel
12 Oktober Orde houden: critical incidents Identity workshop 1
19 Oktober Lesopname: nonverbale communicatie Diplomauitreiking
26 Oktober Vakantie Vakantie
2 November Ander schooltype: Excursie VMBO? lange ochtend VIL eigen afname bespreken 1
9 November Feedback geven en krijgen Excursie nieuwste school
16 November Logopedie
23 November Adolescentie psychologie 1
30 November ECD intervisie
7 December SinterKerst-Borrel
14 December Identity workshop 2
21 December EDC intervisie optie
28 December Vakantie Vakantie
4 Januari Vakantie Vakantie
11 Januari WCQ eigen afname bespreken
18 Januari Logopedie terugkommiddag
25 Januari Theater workshop: non verbale communicatie - locatie La Place Gebouw 1.105
1 Februari Docentendag ST
8 Februari Adolescentie psychologie 2
15 Februari Identity Workshop 3
22 Februari ECD intervisie
1 Maart Vakantie Vakantie
8 Maart Broad test of skills 2e ronde
15 Maart
22 Maart Portfolio / Leervragen 2 / storyline
29 Maart VIL eigen afname bespreken 2
5 April Borrel
12 April Lustrum ESoE: Geen diepteverwerking
19 April Arduino workshop Natuurkunde
24 April Vakantie Vakantie
3 Mei ECD intervisie
10 Mei Carrière: rechten en plichten
17 Mei Identity workshop 4
24 Mei Eigen invulling studenten
31 Mei WCQ eigen afname bespreken 2
7 Juni Adolescentie psychologie 3
14 Juni Onderwijskundig leiderschap: hoe ga je om met (veranderingen in) de onderwijskundige visie van je school
21 Juni ECD intervisie
28 Juni Tentamenperiode
5 Juli Eindpresentaties bètadidaktiek en BBQ
8 September Portfolio / leervragen / opdrachten P2
15 September Ander schooltype
22 September Differentiëren tussen klassen
29 September Adolescentie psychologie 1
6 Oktober Identity workshop start
13 Oktober Portfolio/reflectie
20 Oktober Carrière: rechten en plichten
27 Oktober Vakantie Vakantie
3 November Identity workshop 1
10 November VIL afnemen en interpreteren 1
17 November Portfolio / leervragen / opdrachten P2
24 November Adolescentie psychologie 1
1 December Identity workshop start
8 December Ander schooltype
15 December Carrière: rechten en plichten
22 December Portfolio/reflectie
29 December Vakantie Vakantie
5 Januari Vakantie Vakantie
12 Januari Lunchbijeenkomst, eerste uitleg portfolio en opdrachten / stageplaats Differentiëren tussen klassen
19 Januari Bijeenkomst verzet naar 2 februari
26 Januari VIL afnemen en interpreteren 1
2 Februari Identity workshop 1
9 Februari P1 - eerste (werk)college Portfolio / leervragen / opdrachten P2
16 Februari P1 - tweede (werk)college Identity workshop start
23 Februari P1 - derde (werk)college Ander schooltype
2 Maart Vakantie Vakantie
9 Maart P1 - intervisie Adolescentie psychologie 1
16 Maart P1 - intervisie Carrière: rechten en plichten
23 Maart P1 - intervisie Portfolio/reflectie
30 Maart P1 - intervisie Differentiëren tussen klassen
6 April P1 - Eindpresentaties Identity workshop 1
13 April VIL afnemen en interpreteren 1
20 April
27 April Vakantie Vakantie
4 Mei Portfolio / leervragen / opdrachten P2
11 Mei Identity workshop start
18 Mei Ander schooltype
25 Mei Hemelvaart
1 Juni Differentiëren tussen klassen
8 Juni Carrière: rechten en plichten
15 Juni VIL afnemen en interpreteren 1
22 Juni Identity workshop 1
29 Juni Portfolio/reflectie
6 Juli Adolescentie psychologie 1
13 Juli Vakantie Vakantie
20 Juli Vakantie Vakantie
Portfolio eisen
Klik op een rij, in de betreffende kolom, om de bijbehorende opdrachten te zien
Het reflectieverslag laat duidelijk je persoonlijke groei als docent laat zien. SBL competenties 1 t/m 4 en 7 zijn daarvoor leidraad.
In het reflectieverslag wordt de analyse van een eigen lesopname in verband gebracht met je ontwikkeling als docent. In de analyse ligt de nadruk op non-verbale communicatie. De uitgeschreven analyse en het videofragment zijn als bijlage opgenomen in het portfolio. (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking)
In het reflectieverslag wordt minimaal twee gemaakte lesplanningen incl. de analyse daarvan (bijbehorende opdracht - Vak en Onderwijs 1), in verband gebracht met je ontwikkeling als docent waarbij je ervaringen met de uitvoering van deze planning wordt meegenomen. Vergelijking heb je in verband gebracht met je eigen ontwikkeling als docent. De lesplanningen en de analyse zijn als bijlage opgenomen in het portfolio.
In het reflectieverslag laat je zien hoe de uitkomst van je "Ken je school"-opdracht (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking) jouw leren in school en/of keuze voor docentschap heeft beïnvloed. De opdracht zelf is als bijlage opgenomen in het portfolio.
In het reflectieverslag geef je aan hoe jouw Sterkte-Zwakte Analyse op basis van de Quick Scan SBL (minor en master) (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking) en Broad test of skills (master) (TU/e site) jouw leervragen en aandachtspunten heeft beïnvloed; en hoe je dat terug ziet in je leeractiviteiten op school. De resultaten uit de Quick Scan en/of het competentie rapport uit de 'Broad test of skills' neem je als bijlage op in je portfolio.
Het reflectieverslag bevat systematische reflecties (bijv. Met STARR methode) op minimaal 2 gegeven lessen, en minimaal 2 geobserveerde lessen (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking)
Je stelt een leerwerkplan op aan het begin van je stage. Hierin formuleer je een set leervragen die je gedurende je stage wilt beantwoorden. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Leerwerkplan: wat ga je leren en op welke manier? (Kolb vragenlijst))
Het reflectieverslag laat duidelijk je persoonlijke groei als docent laat zien. SBL competenties 1 t/m 7 zijn daarvoor leidraad.
In het reflectieverslag leg je verband tussen je ervaringen op school en jouw visie op het belang van differentiëren tussen verschillende klassen in niveau en benadering van de leerlingen (Bachelor fase: Je kunt gebruik maken van de sessie: Differentiëren tussen klassen).
Het reflectieverslag bevat systematische reflecties (bijv. Met STARR methode) op minimaal 3 gegeven lessen, en minimaal 3 geobserveerde lessen (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking)
In het reflectieverslag sta je stil bij de betekenis van rechten en plichten in het onderwijs voor jouw mogelijke carrière en licht dit toe aan de hand van (eigen) ervaringen op school en je zelfkennis. (bijv. Door gebruikt te maken van de sessie: Carrière: rechten en plichten).
In het reflectieverslag ga je in op rollen, beleid en professionele ruimte in de schoolorganisatie/sectie en beschrijft jouw competenties en wensen..
In je reflectieverslag ga je in op verschillen tussen schooltypes en de betekenis daarvan voor jouw rol als docent (Je kunt gebruik maken van de sessie: Ander schooltype)
In je reflectieverslag ga je in op je eerste afname van de VIL en geeft in welke gebieden je je verder wil ontwikkelen en wat je daarvoor zou kunnen doen (bijbehorende opdracht: Afname VIL - Diepteverwerking)**. Eventueel kan je de resultaten van de VIL vergelijken met een videoopname van je les. De resultaten van de analyse zijn als bijlage opgenomen in het portfolio.
Beschrijf en analyseer een situatie in je klas waarin je de sociale aspecten van omgaan met pubers bespreekt vanuit het perspectief van de adolescentie psychologie. (bijv. Door gebruik te maken van de sessie: Adolescentie psychologie sessie 1: sociale aspecten van pubers)
Maak een toets (proefwerk) over een onderwerp dat jij hebt behandeld in de klas. Neem deze toets af bij je leerlingen. Analyseer vervolgens de resultaten van de leerlingen. Formuleer welke aanpassingen je aan je lessen en aan de toets zou doen. Bespreek in je reflectieverslag het proces van het maken van de toets, kort de resultaten van de analyse en je verbeterpunten. De toets neem je op in de bijlage, evenals de volledige analyse van de resultaten van de leerlingen. ** (opdrachten vakdidactiek)
Maak een lesplanning voor een coherente lessenserie, voer deze lessen in je eigen klassen uit en analyseer achteraf het verloop en de resultaten. Beschrijf in je reflectieverslag je ontwikkeling gedurende de stage en over de verschillende stages heen. De lesplanning zelf neem je op in de bijlage. ** (opdrachten vakdidactiek)
Maak een escalatieladder en beschrijf en analyseer minimaal 1 critical incident met betrekking tot orde houden. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Orde houden - critical incidents). De escalatieladder neem je op in de bijlage.
Je reflectieverslag bevat een eerste beschouwing van je eigen identity, bijvoorbeeld op basis van de identity workshops)
Het reflectieverslag laat duidelijk je persoonlijke groei als docent laat zien. SBL competenties 1 t/m 4 en 7 zijn daarvoor leidraad.
In het reflectieverslag wordt de analyse van een eigen lesopname in verband gebracht met je ontwikkeling als docent. In de analyse ligt de nadruk op non-verbale communicatie. De uitgeschreven analyse en het videofragment zijn als bijlage opgenomen in het portfolio.
In het reflectieverslag wordt minimaal twee gemaakte lesplanningen incl. de analyse daarvan (bijbehorende opdracht - Vak en Onderwijs 1), in verband gebracht met je ontwikkeling als docent waarbij je ervaringen met de uitvoering van deze planning wordt meegenomen. Vergelijking heb je in verband gebracht met je eigen ontwikkeling als docent. De lesplanningen en de analyse zijn als bijlage opgenomen in het portfolio.
In het reflectieverslag laat je zien hoe de uitkomst van je "Ken je school"-opdracht (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking) jouw leren in school en/of keuze voor docentschap heeft beïnvloed. De opdracht zelf is als bijlage opgenomen in het portfolio.
In het reflectieverslag geef je aan hoe jouw Sterkte-Zwakte Analyse op basis van de Quick Scan SBL (minor en master) (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking) en Broad test of skills (master) (TU/e site) jouw leervragen en aandachtspunten heeft beïnvloed; en hoe je dat terug ziet in je leeractiviteiten op school. De resultaten uit de Quick Scan en/of het competentie rapport uit de 'Broad test of skills' neem je als bijlage op in je portfolio.
Het reflectieverslag bevat systematische reflecties (bijv. Met STARR methode) op minimaal 2 gegeven lessen, en minimaal 2 geobserveerde lessen (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking)
Je stelt een leerwerkplan op aan het begin van je stage. Hierin formuleer je een set leervragen die je gedurende je stage wilt beantwoorden. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Leerwerkplan: wat ga je leren en op welke manier? (Kolb vragenlijst))
Het reflectieverslag laat duidelijk je persoonlijke groei als docent laat zien. SBL competenties 1 t/m 7 zijn daarvoor leidraad.
In het reflectieverslag leg je verband tussen je ervaringen op school en jouw visie op het belang van differentiëren tussen verschillende klassen in niveau en benadering van de leerlingen (Bachelor fase: Je kunt gebruik maken van de sessie: Differentiëren tussen klassen).
Het reflectieverslag bevat systematische reflecties (bijv. Met STARR methode) op minimaal 3 gegeven lessen, en minimaal 3 geobserveerde lessen (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking)
In het reflectieverslag sta je stil bij de betekenis van rechten en plichten in het onderwijs voor jouw mogelijke carrière en licht dit toe aan de hand van (eigen) ervaringen op school en je zelfkennis. (bijv. Door gebruikt te maken van de sessie: Carrière: rechten en plichten).
In het reflectieverslag ga je in op rollen, beleid en professionele ruimte in de schoolorganisatie/sectie en beschrijft jouw competenties en wensen..
In je reflectieverslag ga je in op verschillen tussen schooltypes en de betekenis daarvan voor jouw rol als docent (Je kunt gebruik maken van de sessie: Ander schooltype)
In je reflectieverslag ga je in op je eerste afname van de VIL en geeft in welke gebieden je je verder wil ontwikkelen en wat je daarvoor zou kunnen doen (bijbehorende opdracht: Afname VIL - Diepteverwerking)**. Eventueel kan je de resultaten van de VIL vergelijken met een videoopname van je les. De resultaten van de analyse zijn als bijlage opgenomen in het portfolio.
Beschrijf en analyseer een situatie in je klas waarin je de sociale aspecten van omgaan met pubers bespreekt vanuit het perspectief van de adolescentie psychologie. (bijv. Door gebruik te maken van de sessie: Adolescentie psychologie sessie 1: sociale aspecten van pubers)
Maak een toets (proefwerk) over een onderwerp dat jij hebt behandeld in de klas. Neem deze toets af bij je leerlingen. Analyseer vervolgens de resultaten van de leerlingen. Formuleer welke aanpassingen je aan je lessen en aan de toets zou doen. Bespreek in je reflectieverslag het proces van het maken van de toets, kort de resultaten van de analyse en je verbeterpunten. De toets neem je op in de bijlage, evenals de volledige analyse van de resultaten van de leerlingen. ** (opdrachten vakdidactiek)
Maak een lesplanning voor een coherente lessenserie, voer deze lessen in je eigen klassen uit en analyseer achteraf het verloop en de resultaten. Beschrijf in je reflectieverslag je ontwikkeling gedurende de stage en over de verschillende stages heen. De lesplanning zelf neem je op in de bijlage. ** (opdrachten vakdidactiek)
Maak een escalatieladder en beschrijf en analyseer minimaal 1 critical incident met betrekking tot orde houden. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Orde houden - critical incidents). De escalatieladder neem je op in de bijlage.
Je reflectieverslag bevat een eerste beschouwing van je eigen identity, bijvoorbeeld op basis van de identity workshops)
Je stelt een leerwerkplan op aan het begin van je stage. Hierin formuleer je een set leervragen die je gedurende je stage wilt beantwoorden. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Leerwerkplan: wat ga je leren en op welke manier? (Kolb vragenlijst))
Het reflectieverslag laat duidelijk je persoonlijke groei als docent laat zien deze stage en over de stages heen. SBL competenties 1 t/m 7 zijn daarvoor leidraad.
Analyse van een lesopname van een standaardles (van bel tot bel) van minimaal 40 minuten. De analyse neem je op in je reflectieverslag. De lesopname is onderdeel van het portfolio. (…. diepteverwerking)
Resultaten van je Logopedie screening 2x (Let op wordt alleen in Q2 aangeboden!) opnemen in de bijlagen
Reflectie op je ontwikkeling in non verbale communicatie. (Je kunt hiervoor gebruik maken van de sessies: Non verbale communicatie: workshop theater vaardigheden (Let op wordt alleen in Q2 aangeboden))
In je reflectieverslag vergelijk je jouw tweede afname van de VIL met je eerdere afname. De afname en uitwerking van de VIL is als bijlage opgenomen in je portfolio. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Afnemen en Analyse VIL (vergelijk twee afnames)**)
In je reflectieverslag analyseer je een situatie in je klas waarbij je inzoomt op de leeftijd van je leerlingen. Wat mag je van deze leerlingen verwachten? Analyseer een situatie waarin je rol als docent van pubers duidelijk bespreekt en onderbouwd. (bijv. Met behulp van de sessies: Adolescentie psychologie sessie 2 en 3)
In je reflectieverslag bespreek je in welke mate jouw lessen constructivistisch zijn, levert daarvoor bewijsmateriaal, en verklaart jouw keuze op dit vlak en/of wat je zou willen veranderen. (Je kunt gebruik maken van de sessies: Afnemen en Analyse WCQ)
Maak een lesplanning voor een coherente lessenserie*, voer deze lessen uit in je eigen klassen en analyseer achteraf het verloop en de resultaten. Beschrijf in je reflectieverslag jouw ontwikkeling als docent t.a.v. het plannen/ontwerpen/uitvoeren van een coherente lessenserie. De lesplanning zelf neem je op in de bijlage. * voor O&O: een project **
Je bespreek in je reflectieverslag hoe jij omgaat met onderwijskundig leiderschap binnen je school. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Onderwijskundig leiderschap).
Het reflectieverslag bevat systematische reflecties (bijv. Met STARR methode) op minimaal 3 gegeven lessen (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking)
Je reflectieverslag bevat een beschouwing van je eigen identity en jouw ontwikkeling daarvan gedurende je verschillende stages, bijvoorbeeld op basis van de identity workshops)
Maak tijdens je lessen gebruik van (activerende) werkvormen. In je reflectieverslag beschrijf je welke werkvorm je hebt gebruikt en analyseer je je les. Neem eventueel materiaal dat je nodig hebt om de werkvorm uit te voeren op in de bijlage.
NA en SK: Ontwerp een modern practicum, test het practicum, en voer het in een van je klassen uit. Analyseer het verloop van je les en de resultaten van de leerlingen. Neem het practicummateriaal en analyse op als bijlage op in je portfolio. **
SK: Ontwerp een les(senserie) waarbij je gebruik maakt van een Applet en voer deze serie in een van je klassen uit. Analyseer het verloop van je les en de resultaten van de leerlingen. Neem het lesmateriaal en analyse op als bijlage op in je portfolio. **
IN: Ontwerp een praktische opdracht (PO), test het deze opdracht, en voer het in een van je klassen uit. Analyseer het verloop van je les en de resultaten van de leerlingen. Neem het materiaal en analyse op als bijlage op in je portfolio. **
O&O/NLT: Beoordeel bij je leerlingen zowel het product als het proces van een project, m.b.v. bijvoorbeeld een zelfgemaakte rubric. Schrijf een reflectie op je beoordelingsproces in je reflectieverslag. Neem de voorbeelden van produkten en processen, inclusief je beoordelingsinstrument op in de bijlage. **
Bespreek in je reflectieverslag alle relevante opdrachten vanuit vakdidactiek. Neem hiervoor contact op met de betreffende vakdidacticus.