Werkplekleren ESoE (2017-2018)

Welkom op de website voor werkplekleren van de ESoE.

Deze site wordt de komende tijd nog geupdate voor het komende collegejaar 2018-2019.

Houdt de site goed in de gaten!

Deze site bevat informatie over de stages van ESoE voor studenten, scholen en instituutsopleiders (voorheen ECD's).
Voor elk van deze doelgroepen is een apart tabblad ingericht, met daarop de documenten en formulieren die van belang kunnen zijn.
Het tablad studenten bevat ook een planning voor de diepteverwerkingsbijeenkomsten.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator:

esoe.coordinator@tue.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met de stagecoördinator Daphne Keller via esoe.coordinator@tue.nl

of

bel 040-2477322

De coördinator is op woensdag en donderdag aanwezig.

Stage coördinator:
Mw. Dr. D.E. (Daphne) Keller
040 247 7322De coördinatoren zijn beiden bereikbaar onder: esoe.coordinator@tue.nl
Opleidingscoördinator:
Mw. Drs. C.H.T.A. (Chantal) Brans
040 247 2705
Instituutsopleiders (IO's)
Dhr. Dr. Ir. M.J.H. (Martijn) Anthonissen040 247 4599m.j.h.anthonissen@tue.nl
Dhr. Dr. C. (Kees) Huizing040 247 4120c.huizing@tue.nl
Dhr. Ir. P.F.A.M. (Peter) Janssens040 247 3694p.f.a.m.janssens@tue.nl
Mw. Dr. L.G.A. (Lesley) de Putter-Smits040 247 5936l.g.a.d.putter@tue.nl
Mw. Ir. E. (Elise) Quant040 247 3984e.quant@tue.nl
Mw. Dr. W.T.M. (Wendy) Sanders040 247 3559w.sanders@tue.nl
Dhr. Dr. Ir. H.J.M. (Hans) Sterk040 247 2727h.j.m.sterk@tue.nl
Dhr. Dr. R. (Ruurd) Taconis040 247 5418r.taconis@tue.nl
Mw. Drs. Annemieke Vennixj.vennix@tue.nl
Mw. J.C. (Hannie) Muldersh.mulders@jrl.nl
Mw. Drs. H. (Hilke) van Nassauh.v.nassau@tue.nl
Als je stage wilt lopen heb je een stageovereenkomst nodig, zonder deze overeenkomst mag je niet starten met stagelopen. Ook als je een baan hebt op een school moet je een stageovereenkomst aanvragen.
Om een stageovereenkomst aan te vragen stuur je een mail met de onderstaande gegevens erin naar Daphne Keller (esoe.coordinator@tue.nl).

 • Naam en achternaam
 • Studentnummer
 • Email student
 • Niveau: 1e/2e graads
 • Opleiding: bachelor/master/zij-instroom/ingedaald
 • Soort stage (vakcode)
 • Vakrichting
 • Naam IO (instituutsopleiders) - krijg je toegewezen
 • Naam school
 • Adres school
 • Telefoonnummer school
 • Naam directeur
 • Naam en emailadres SO (schoolopleider)
 • Naam en emailadres WPB (werkplekbegeleider)
 • Geplande start- en einddatum
Je ontvangt dan een mail met daarin je stageovereenkomst. Deze laat je in drievoud tekenen door de school, jezelf en de stagecoördinator.
Een stageplaats wordt in principe gezocht door de stagecoördinator (dit geldt niet voor studenten met een aanstelling op school). Wees tijdig met het aanvragen van een nieuwe stageplaats. Met het grote studentenaantal kun je je voorstellen dat stageplaatsen niet aan bomen groeien. Daarbij zijn er een beperkt aantal plaatsen in de regio Eindhoven.
Zoek minimaal 6 weken voordat je wil starten contact met Daphne Keller (esoe.coordinator@tue.nl).

Geef in ieder geval de volgende informatie door:

 • Naam of vakcode van de stage
 • De periode waarin je stage wilt lopen
 • Het schoolvak waarvoor je stage wilt lopen
 • De regio waarin je stage wilt lopen (geen garantie)
 • Je reismogelijkheden(fiets/OV/auto)
Hieronder vindt u alle informatie m.b.t. stages van de Eindhoven School of Education die voor scholen van belang kan zijn.

Hieronder ziet u een schematische weergave van de verschillende stages.

Mededelingen
 • 28-3: Diepteverwerking Indentity gaat vandaag niet door i.v.m. diplomauitreiking
 • 13-11: De sessie MLO van 30 mei is verplaatst naar 23 mei
 • 06-09: Vergeet niet je in te schrijven voor diepteverwerking - EMD01
 • 30-08: De sessie WCQ is van naam verandert, deze heet nu "MLO modern leerlinggestuurd onderwijs"
Mededelingen
 • 11-09: Artikel voor bijeenkomst 21 september "Ander schooltype - HB leerlingen" nu beschikbaar
 • 11-09: Presentatie 7 september en leerscan nu beschikbaar
Mededelingen
 • 30-08: Voor het leeratelier wordt een nieuw deel van de site ingericht
Studiewijzer
Praktijkgids werkplekleren
Stageuren
Beoordelingsformulieren
Planning
Rooster master SEC - alle vakkentd> <
Klik op een rij, in de betreffende kolom, om de bijbehorende opdrachten te zien voor EM2X0 en EMD01
Datum Ochtend - EM2X0 - oriënterende stage - september instroom Middag - EMD01 - Diepteverwerking - September instroom Middag - EMD01 - Diepteverwerking - Februari instroom
Klik op een rij, in de betreffende kolom, om de bijbehorende opdrachten te zien
Datum minor P1 minor P2 Q1-Q2 minor P2 Q2-Q3
23 augustus EHBO - bijeenkomst EHBO - bijeenkomst EHBO - bijeenkomst
29 augustus Startbijeenkomst master
30 augustus Stage en portfolio - 9.00-11.00 uur
6 september geen bijeenkomst Vragenuur
13 september Leerwerkplan maken Intervisie met Instituutsopleiders - per vak Intervisie met Instituutsopleiders - per vak
20 september Identity college - alle studenten Leervragen en storyline
27 september Reflecteren (op lesgeven en eigen ontwikkeling, met literatuur) Broad test of skills - gaat niet door vanwege ziekte docent
4 oktober Feedback geven en krijgenDag van de leraar: borrel / diplomauitreiking Dag van de leraar: borrel / diplomauitreiking
11 oktober Lesopname: nonverbale communicatie Identity workshop P1P2
18 oktober Vakantie Vakantie Vakantie
25 oktober Bijeenkomst OvO in plaats van EM2X0 Intervisie met Instituutsopleiders - per vak Intervisie met Instituutsopleiders - per vak
1 november VIL eigen afname bespreken 1 VIL eigen afname bespreken 1
8 november Ander schooltype: Excursie VMBO lange ochtend Broad test of skills
15 november Identity workshop P3P4 - eerste bijeenkomst
22 november Preventieve stem training - 13.00-15.30 uur Preventieve stem training - 13.00-15.30 uur
29 november Intervisie met Instituutsopleiders - per vak Intervisie met Instituutsopleiders - per vak
6 december SinterKerst-Borrel SinterKerst-Borrel
13 december MLO modern leerlinggestuurd onderwijs
20 december Identity workshop P3P4 - tweede bijeenkomst
27 december Vakantie Vakantie Vakantie
3 januari Vakantie Vakantie Vakantie
10 januari Preventieve stemtrainig 13.45-17.30 Preventieve stemtrainig 13.45-17.30
17 januari Nieuwjaarsborrel Nieuwjaarsborrel Nieuwjaarsborrel
24 januari
31 januari Theater workshop: non verbale communicatie Theater workshop: non verbale communicatie
31 januari Algemene introductiedag Februari instroom Algemene introductiedag Februari instroom Algemene introductiedag Februari instroom
7 februari Intervisie met Instituutsopleiders - per vak Intervisie met Instituutsopleiders - per vak
14 februari Vakantie Vakantie Vakantie
22 februari Leervragen en storyline
28 februari Carrière: rechten en plichten Carrière: rechten en plichten
7 maart Broad test of skills
14 maart
21 maart Intervisie met Instituutsopleiders - per vak Intervisie met Instituutsopleiders - per vak
28 maart Identity workshop P1P2 - Gaat niet door i.v.m. diplomatuitreiking
4 april Borrel Borrel
11 april
18 april
25 april Intervisie met Instituutsopleiders - per vak Intervisie met Instituutsopleiders - per vak
2 mei Vakantie Vakantie Vakantie
9 mei Identity workshop P3P4 - eerste bijeenkomst
16 mei Voorlichting NVON - TR 3.43 Voorlichting NVON - TR 3.43
23 mei MLO modern leerlinggestuurd onderwijs
30 mei
6 juni Intervisie met Instituutsopleiders - per vak Intervisie met Instituutsopleiders - per vak
13 juni
20 juni Identity workshop P3P4 - tweede bijeenkomst
27 juni
4 Juli
6 September Voorlichting educatieve minor bij onderwijskunde
7 September Portfolio / leervragen / opdrachten P2
21 September Ander schooltype - HB leerlingen
28 September Identity college
12 Oktober Portfolio/reflectie
26 Oktober Adolescentie psychologie 1
16 November Identity workshop P1P2
23 November Portfolio / leervragen / opdrachten P2
30 November Differentiëren tussen klassen
7 December Identity college
14 December Lunchbijeenkomst minor P1 - uitleg stage en portfolio VIL afnemen en interpreteren 1
21 December Ander schooltype - HB leerlingen
28 December Vakantie Vakantie Vakantie
4 Januari Vakantie Vakantie Vakantie
11 Januari Carrière: rechten en plichten
18 Januari Portfolio / leervragen / opdrachten P2
8 Februari P1 - Leervragen - Onderwijsvisie - Rolwisseling Adolescentie psychologie 1
15 Februari Vakantie Vakantie Vakantie
22 Februari P1 - Lesvoorbereiding Identity workshop P1P2
1 Maart P1 - Orde - 5 rollen van de leraar - observeren
8 Maart P1 - intervisie - observeren Differentiëren tussen klassen
15 Maart P1 - intervisie - je eerste les
22 Maart P1 - intervisie - videoopname VIL afnemen en interpreteren 1
29 Maart P1 - intervisie
5 April P1 - Eindpresentaties Carrière: rechten en plichten
Portfolio eisen
Klik op een rij, in de betreffende kolom, om de bijbehorende opdrachten te zien
Het reflectieverslag laat duidelijk je persoonlijke groei als docent laat zien. SBL competenties 1 t/m 4 en 7 zijn daarvoor leidraad.
In het reflectieverslag wordt de analyse van een eigen lesopname in verband gebracht met je ontwikkeling als docent. In de analyse ligt de nadruk op non-verbale communicatie. De uitgeschreven analyse en het videofragment zijn als bijlage opgenomen in het portfolio. (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking)
In het reflectieverslag wordt minimaal twee gemaakte lesplanningen incl. de analyse daarvan (bijbehorende opdracht - Vak en Onderwijs 1), in verband gebracht met je ontwikkeling als docent waarbij je ervaringen met de uitvoering van deze planning wordt meegenomen. Vergelijking heb je in verband gebracht met je eigen ontwikkeling als docent. De lesplanningen en de analyse zijn als bijlage opgenomen in het portfolio.
In het reflectieverslag laat je zien hoe de uitkomst van je "Ken je school"-opdracht (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking) jouw leren in school en/of keuze voor docentschap heeft beïnvloed. De opdracht zelf is als bijlage opgenomen in het portfolio.
In het reflectieverslag geef je aan hoe jouw Sterkte-Zwakte Analyse op basis van de Quick Scan SBL (minor en master) (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking) en Broad test of skills (master) (TU/e site) jouw leervragen en aandachtspunten heeft beïnvloed; en hoe je dat terug ziet in je leeractiviteiten op school. De resultaten uit de Quick Scan en/of het competentie rapport uit de 'Broad test of skills' neem je als bijlage op in je portfolio.
Het reflectieverslag bevat systematische reflecties (bijv. Met STARR methode) op minimaal 2 gegeven lessen, en minimaal 2 geobserveerde lessen (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking)
Je stelt een leerwerkplan op aan het begin van je stage. Hierin formuleer je een set leervragen die je gedurende je stage wilt beantwoorden. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Leerwerkplan: wat ga je leren en op welke manier?)
Het reflectieverslag laat duidelijk je persoonlijke groei als docent laat zien. SBL competenties 1 t/m 7 zijn daarvoor leidraad.
In het reflectieverslag leg je verband tussen je ervaringen op school en jouw visie op het belang van differentiëren tussen verschillende klassen in niveau en benadering van de leerlingen (Bachelor fase: Je kunt gebruik maken van de sessie: Differentiëren tussen klassen).
Het reflectieverslag bevat systematische reflecties (bijv. Met STARR methode) op minimaal 3 gegeven lessen, en minimaal 3 geobserveerde lessen (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking)
In het reflectieverslag sta je stil bij de betekenis van rechten en plichten in het onderwijs voor jouw mogelijke carrière en licht dit toe aan de hand van (eigen) ervaringen op school en je zelfkennis. (bijv. Door gebruikt te maken van de sessie: Carrière: rechten en plichten).
In het reflectieverslag ga je in op rollen, beleid en professionele ruimte in de schoolorganisatie/sectie en beschrijft jouw competenties en wensen..
In je reflectieverslag ga je in op verschillen tussen schooltypes en de betekenis daarvan voor jouw rol als docent (Je kunt gebruik maken van de sessie: Ander schooltype)
In je reflectieverslag ga je in op je eerste afname van de VIL en geeft in welke gebieden je je verder wil ontwikkelen en wat je daarvoor zou kunnen doen (bijbehorende opdracht: Afname VIL - Diepteverwerking)**. Eventueel kan je de resultaten van de VIL vergelijken met een videoopname van je les. De resultaten van de analyse zijn als bijlage opgenomen in het portfolio.
Beschrijf en analyseer een situatie in je klas waarin je de sociale aspecten van omgaan met pubers bespreekt vanuit het perspectief van de adolescentie psychologie. (bijv. Door gebruik te maken van de sessie: Adolescentie psychologie sessie 1: sociale aspecten van pubers)
Maak een toets (proefwerk) over een onderwerp dat jij hebt behandeld in de klas. Neem deze toets af bij je leerlingen. Analyseer vervolgens de resultaten van de leerlingen. Formuleer welke aanpassingen je aan je lessen en aan de toets zou doen. Bespreek in je reflectieverslag het proces van het maken van de toets, kort de resultaten van de analyse en je verbeterpunten. De toets neem je op in de bijlage, evenals de volledige analyse van de resultaten van de leerlingen. ** (opdrachten vakdidactiek)
Maak een lesplanning voor een coherente lessenserie, voer deze lessen in je eigen klassen uit en analyseer achteraf het verloop en de resultaten. Beschrijf in je reflectieverslag je ontwikkeling gedurende de stage en over de verschillende stages heen. De lesplanning zelf neem je op in de bijlage. ** (opdrachten vakdidactiek)
Maak een escalatieladder en beschrijf en analyseer minimaal 1 critical incident met betrekking tot orde houden. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Orde houden - critical incidents). De escalatieladder neem je op in de bijlage.
Je reflectieverslag bevat een eerste beschouwing van je eigen identity, bijvoorbeeld op basis van de identity workshops)
Het reflectieverslag laat duidelijk je persoonlijke groei als docent laat zien. SBL competenties 1 t/m 4 en 7 zijn daarvoor leidraad.
In het reflectieverslag wordt de analyse van een eigen lesopname in verband gebracht met je ontwikkeling als docent. In de analyse ligt de nadruk op non-verbale communicatie. De uitgeschreven analyse en het videofragment zijn als bijlage opgenomen in het portfolio.
In het reflectieverslag wordt minimaal twee gemaakte lesplanningen incl. de analyse daarvan (bijbehorende opdracht - Vak en Onderwijs 1), in verband gebracht met je ontwikkeling als docent waarbij je ervaringen met de uitvoering van deze planning wordt meegenomen. Vergelijking heb je in verband gebracht met je eigen ontwikkeling als docent. De lesplanningen en de analyse zijn als bijlage opgenomen in het portfolio.
In het reflectieverslag laat je zien hoe de uitkomst van je "Ken je school"-opdracht (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking) jouw leren in school en/of keuze voor docentschap heeft beïnvloed. De opdracht zelf is als bijlage opgenomen in het portfolio.
In het reflectieverslag geef je aan hoe jouw Sterkte-Zwakte Analyse op basis van de Quick Scan SBL (minor en master) (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking) en Broad test of skills (master) (TU/e site) jouw leervragen en aandachtspunten heeft beïnvloed; en hoe je dat terug ziet in je leeractiviteiten op school. De resultaten uit de Quick Scan en/of het competentie rapport uit de 'Broad test of skills' neem je als bijlage op in je portfolio.
Het reflectieverslag bevat systematische reflecties (bijv. Met STARR methode) op minimaal 2 gegeven lessen, en minimaal 2 geobserveerde lessen (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking)
Je stelt een leerwerkplan op aan het begin van je stage. Hierin formuleer je een set leervragen die je gedurende je stage wilt beantwoorden. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Leerwerkplan: wat ga je leren en op welke manier?)
Het reflectieverslag laat duidelijk je persoonlijke groei als docent laat zien. SBL competenties 1 t/m 7 zijn daarvoor leidraad.
In het reflectieverslag leg je verband tussen je ervaringen op school en jouw visie op het belang van differentiëren tussen verschillende klassen in niveau en benadering van de leerlingen (Bachelor fase: Je kunt gebruik maken van de sessie: Differentiëren tussen klassen).
Het reflectieverslag bevat systematische reflecties (bijv. Met STARR methode) op minimaal 3 gegeven lessen, en minimaal 3 geobserveerde lessen (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking)
In het reflectieverslag sta je stil bij de betekenis van rechten en plichten in het onderwijs voor jouw mogelijke carrière en licht dit toe aan de hand van (eigen) ervaringen op school en je zelfkennis. (bijv. Door gebruikt te maken van de sessie: Carrière: rechten en plichten).
In het reflectieverslag ga je in op rollen, beleid en professionele ruimte in de schoolorganisatie/sectie en beschrijft jouw competenties en wensen..
In je reflectieverslag ga je in op verschillen tussen schooltypes en de betekenis daarvan voor jouw rol als docent (Je kunt gebruik maken van de sessie: Ander schooltype)
In je reflectieverslag ga je in op je eerste afname van de VIL en geeft in welke gebieden je je verder wil ontwikkelen en wat je daarvoor zou kunnen doen (bijbehorende opdracht: Afname VIL - Diepteverwerking)**. Eventueel kan je de resultaten van de VIL vergelijken met een videoopname van je les. De resultaten van de analyse zijn als bijlage opgenomen in het portfolio.
Beschrijf en analyseer een situatie in je klas waarin je de sociale aspecten van omgaan met pubers bespreekt vanuit het perspectief van de adolescentie psychologie. (bijv. Door gebruik te maken van de sessie: Adolescentie psychologie sessie 1: sociale aspecten van pubers)
Maak een toets (proefwerk) over een onderwerp dat jij hebt behandeld in de klas. Neem deze toets af bij je leerlingen. Analyseer vervolgens de resultaten van de leerlingen. Formuleer welke aanpassingen je aan je lessen en aan de toets zou doen. Bespreek in je reflectieverslag het proces van het maken van de toets, kort de resultaten van de analyse en je verbeterpunten. De toets neem je op in de bijlage, evenals de volledige analyse van de resultaten van de leerlingen. ** (opdrachten vakdidactiek)
Maak een lesplanning voor een coherente lessenserie, voer deze lessen in je eigen klassen uit en analyseer achteraf het verloop en de resultaten. Beschrijf in je reflectieverslag je ontwikkeling gedurende de stage en over de verschillende stages heen. De lesplanning zelf neem je op in de bijlage. ** (opdrachten vakdidactiek)
Maak een escalatieladder en beschrijf en analyseer minimaal 1 critical incident met betrekking tot orde houden. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Orde houden - critical incidents). De escalatieladder neem je op in de bijlage.
Je reflectieverslag bevat een eerste beschouwing van je eigen identity, bijvoorbeeld op basis van de identity workshops)
Je stelt een leerwerkplan op aan het begin van je stage. Hierin formuleer je een set leervragen die je gedurende je stage wilt beantwoorden. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Leerwerkplan: wat ga je leren en op welke manier? (Kolb vragenlijst))
Het reflectieverslag laat duidelijk je persoonlijke groei als docent laat zien deze stage en over de stages heen. SBL competenties 1 t/m 7 zijn daarvoor leidraad.
Analyse van een lesopname van een standaardles (van bel tot bel) van minimaal 40 minuten. De analyse neem je op in je reflectieverslag. De lesopname is onderdeel van het portfolio. (…. diepteverwerking)
Resultaten van je Logopedie screening 2x (Let op wordt alleen in Q2 aangeboden!) opnemen in de bijlagen
Reflectie op je ontwikkeling in non verbale communicatie. (Je kunt hiervoor gebruik maken van de sessies: Non verbale communicatie: workshop theater vaardigheden (Let op wordt alleen in Q2 aangeboden))
In je reflectieverslag vergelijk je jouw tweede afname van de VIL met je eerdere afname. De afname en uitwerking van de VIL is als bijlage opgenomen in je portfolio. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Afnemen en Analyse VIL (vergelijk twee afnames)**)
In je reflectieverslag analyseer je een situatie in je klas waarbij je inzoomt op de leeftijd van je leerlingen. Wat mag je van deze leerlingen verwachten? Analyseer een situatie waarin je rol als docent van pubers duidelijk bespreekt en onderbouwd. (bijv. Met behulp van de sessies: Adolescentie psychologie sessie 2 en 3)
In je reflectieverslag bespreek je in welke mate jouw lessen constructivistisch zijn, levert daarvoor bewijsmateriaal, en verklaart jouw keuze op dit vlak en/of wat je zou willen veranderen. (Je kunt gebruik maken van de sessies: MLO modern leerlinggestuurd onderwijs)
Maak een lesplanning voor een coherente lessenserie*, voer deze lessen uit in je eigen klassen en analyseer achteraf het verloop en de resultaten. Beschrijf in je reflectieverslag jouw ontwikkeling als docent t.a.v. het plannen/ontwerpen/uitvoeren van een coherente lessenserie. De lesplanning zelf neem je op in de bijlage. * voor O&O: een project **
Je bespreek in je reflectieverslag hoe jij omgaat met onderwijskundig leiderschap binnen je school. (Je kunt gebruik maken van de sessie: Onderwijskundig leiderschap).
Het reflectieverslag bevat systematische reflecties (bijv. Met STARR methode) op minimaal 3 gegeven lessen (bijbehorende opdracht - Diepteverwerking)
Je reflectieverslag bevat een beschouwing van je eigen identity en jouw ontwikkeling daarvan gedurende je verschillende stages, bijvoorbeeld op basis van de identity workshops)
Maak tijdens je lessen gebruik van (activerende) werkvormen. In je reflectieverslag beschrijf je welke werkvorm je hebt gebruikt en analyseer je je les. Neem eventueel materiaal dat je nodig hebt om de werkvorm uit te voeren op in de bijlage.
NA en SK: Ontwerp een modern practicum, test het practicum, en voer het in een van je klassen uit. Analyseer het verloop van je les en de resultaten van de leerlingen. Neem het practicummateriaal en analyse op als bijlage op in je portfolio. **
SK: Ontwerp een les(senserie) waarbij je gebruik maakt van een Applet en voer deze serie in een van je klassen uit. Analyseer het verloop van je les en de resultaten van de leerlingen. Neem het lesmateriaal en analyse op als bijlage op in je portfolio. **
IN: Ontwerp een praktische opdracht (PO), test het deze opdracht, en voer het in een van je klassen uit. Analyseer het verloop van je les en de resultaten van de leerlingen. Neem het materiaal en analyse op als bijlage op in je portfolio. **
O&O/NLT: Beoordeel bij je leerlingen zowel het product als het proces van een project, m.b.v. bijvoorbeeld een zelfgemaakte rubric. Schrijf een reflectie op je beoordelingsproces in je reflectieverslag. Neem de voorbeelden van produkten en processen, inclusief je beoordelingsinstrument op in de bijlage. **
Bespreek in je reflectieverslag alle relevante opdrachten vanuit vakdidactiek. Neem hiervoor contact op met de betreffende vakdidacticus.
Literatuur