Werkplekleren ESoE 2018/2019

Welkom!

Deze site bevat informatie over de stages van ESoE voor studenten, scholen en instituutsopleiders (voorheen ECD's).
Voor elk van deze doelgroepen is een apart tabblad ingericht, met daarop de documenten en formulieren die van belang kunnen zijn.
Het tablad studenten bevat ook een planning voor de diepteverwerkingsbijeenkomsten.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator:

esoe.coordinator@tue.nl

Nieuwe vakcodes collegejaar 2019-2020

Vanaf volgend collegejaar gelden er voor een aantal vakken van ESoE nieuwe vakcodes.
Je kunt je voor de oude vakcodes niet meer aanmelden.
Hieronder zie je een overzicht van de nieuwe codes.

Minor
EA3X4 Verdiepende stage P2 inclusief diepteverwerking 12,5 EC blok Q1-Q2, Q2-Q3, Q3-Q4 Vervangt de vakken EA3X1, EA3X2 en EADX0
EA5X0 Onderwijskunde 2 2,5 EC blok Q4 Vervangt het vak EA4X0
Master
EM3X3 Verdiepende stage P2 10 EC vrij te plannen, duur ca. 2 kwartielen Vervangt de vakken EM3X1 en EM3X2
EMD02 Diepteverwerking 2,5 EC vrij te plannen, duur 1 jaar, gedurende stageperiode Vervangt de vakken EMD01
EM5X0 Onderwijskunde 2 2,5 EC blok Q4 Vervangt het vak EM4X0

Schema van de verschillende stages.

ESoE heeft verschillende trajecten binnen de lerarenopleiding. Deze trajecten zijn hiernaast weergegeven in een schema.
Wilt u meer weten over de stages?
Kijk dan bij Scholen - stagekaart. Uitgebreide informatie vind u in de praktijkgids.