Werkplekleren ESoE - Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren

Hier vindt u alle beoordelingsformulieren voor de stagesen de bijbehorende rubric.
Op het beoordelingsformulier voor de stage staat met gekleurde vakjes aangegeven welk niveau minimaal behaald moet worden om te kunnen slagen voor de stage. De niveau's worden toegelicht in een rubric.

Bent u nieuwsgierig naar het materiaal voor de studenten? Klik dan op de links in het dropdownmenu van de studenten.

Heeft u vragen over de stage, de opleiding of een student?
Neem dan even contact met ons op: esoe.coordinator@tue.nl

Beoordelingsformulieren Bachelor - minor


Stages

Andere Onderdelen

Beoordelingsformulieren Master


Let op: voor O & O stages is er een aangepast beoordelingsformulier met een bijbehorende rubric.
Scroll hiervoor verder naar beneden.

Stages



Voor O & O stage