Werkplekleren ESoE - Leeratelier

Literatuur

Leeratelier

Hier vind je informatie specifiek voor het Leeratelier
De pagina is nog in opbouw.
Op deze pagina vind je straks:


Voor het leeraterlier zijn twee vakcodes beschikbaar voor werkplekleren:
Elk kwartiel wordt de voortgang bij de stage geëvalueerd en vastgelegd.
Via de knoppen op deze pagina, kun je bij het rooster voor de bijeenkomsten, de opdrachten en literatuur.
Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator: esa.esoe@tue.nl

Studiewijzer - Portfoliohandleiding

De studiewijzer en de portfoliohandleiding vind je via de links hieronder.
In de studiewijzer vind je alle details over de stage, beoordeling en planning van het vak.
De portfoliohandleiding beschrijft de functie van het portfolio binnen de opleiding en geeft handvatten om het portfolio vorm te geven.
Ook staat in het portfolio de lijst van eindtermen per reguliere stage.


Beoordelingsformulieren

De beoordeling van het leeratelier bestaat uit 2 onderdelen:
Op het beoordelingsformulier voor de stage staat met gekleurde vakjes aangegeven welk niveau minimaal behaald moet worden om te kunnen slagen voor de stage. De niveau's worden toegelicht in een rubric.