ESoE Werkplekleren

Werkplekleren ESoE - Literatuur

Literatuur

Hieronder vind je verwijzingen naar artikelen die binnen onze lerarenopleiding gangbaar zijn.
De artikelen zijn onderverdeeld in categoriën.
Er is voor gekozen om hier de artikelen niet aan een bepaalde stage te koppelen.
Wil je weten of voor een bepaalde opdracht of bijeenkomst een specifiek artikel wordt vereist of aangeraden kijk dan op het rooster behorend bij jouw stage.
Sommige artikelen zijn alleen toegankelijk als je over een TU/e account beschikt.
Heb je een mooie aanvulling op de literatuurlijst dan horen we het graag...

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator: esoe.coordinator@tue.nl

Literatuur

  • Handboek voor leraren; W. Geerts & R. van Kralingen; uitgeverij Coutinho
  • Lessen in Orde - Handboek voor de onderwijspraktijk; P. Teitler; uitgeverij Coutinho
  • De vijf rollen van de leraar; M. Slooter; uitgeverij C & S
  • Een leraar van klasse; B. Lagerwerf & F. Korthagen; uitgeverij Nelissen Soest
  • Lesgeven en zelfstandig leren; T. Geerling en T. van der Veen; uitgeverij van Gorcum