Werkplekleren ESoE - EM3X1/EM3X2

Rooster EMD01 Opdrachten passend bij P2 Literatuur

Master P2a en P2b - EM3X1/EM3X2: De Verdiepende Stage

Hier vind je informatie specifiek voor de verdiepende stage in de master.
Op deze pagina vind je:

Via de knoppen op deze pagina, kun je bij het rooster voor de bijeenkomsten, de opdrachten en literatuur.
Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator: esoe.coordinator@tue.nl

Studiewijzer - Portfoliohandleiding

De studiewijzer en de portfoliohandleiding vind je via de links hieronder.
In de studiewijzer vind je alle details over de stage, beoordeling en planning van het vak.
De portfoliohandleiding beschrijft de functie van het portfolio binnen de opleiding en geeft handvatten om het portfolio vorm te geven.
Ook staat in het portfolio de lijst van eindtermen per stage.


Beoordelingsformulieren

De beoordeling van de verdiepende stage bestaat uit 2 onderdelen:
Op het beoordelingsformulier voor de stage staat met gekleurde vakjes aangegeven welk niveau minimaal behaald moet worden om te kunnen slagen voor de stage. De niveau's worden toegelicht in een rubric.