Werkplekleren ESoE - EME34/EME35

Rooster EMD01 Opdrachten passend bij P3/P4 Literatuur

Master P3 en P4 - EME34/EME35: De Verbredende Stage

Hier vind je informatie specifiek voor de verbredende stage in de master.
Op deze pagina vind je:

Via de knoppen op deze pagina, kun je bij het rooster voor de bijeenkomsten, de opdrachten en literatuur.
Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator: esoe.coordinator@tue.nl

Studiewijzer - Portfoliohandleiding

De studiewijzer en de portfoliohandleiding vind je via de links hieronder.
In de studiewijzer vind je alle details over de stage, beoordeling en planning van het vak.
De portfoliohandleiding beschrijft de functie van het portfolio binnen de opleiding en geeft handvatten om het portfolio vorm te geven.
Ook staat in het portfolio de lijst van eindtermen per stage.


Beoordelingsformulieren

De beoordeling van de verbredende stage bestaat uit 2 onderdelen:
Op het beoordelingsformulier voor de stage staat met gekleurde vakjes aangegeven welk niveau minimaal behaald moet worden om te kunnen slagen voor de stage. De niveau's worden toegelicht in een rubric.
Let op: voor O & O is er een apart beoordelingsformulier en bijbehorende rubric.

Voor O & O stage