Werkplekleren ESoE - EME36

Rooster EMD01 Opdrachten passend bij P5 Literatuur

Master P5 - EME36: De Zelfstandige Stage

Hier vind je informatie specifiek voor de zelfstandige stage in de master.
Deze stage loop je alleen als je een twee-jarig traject volgt (zie je studieovereenkomst).

Op deze pagina vind je:

Via de knoppen op deze pagina, kun je bij het rooster voor de bijeenkomsten, de opdrachten en literatuur.
Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator: esoe.coordinator@tue.nl

Studiewijzer - Portfoliohandleiding

De studiewijzer en de portfoliohandleiding vind je via de links hieronder.
In de studiewijzer vind je alle details over de stage, beoordeling en planning van het vak.
De portfoliohandleiding beschrijft de functie van het portfolio binnen de opleiding en geeft handvatten om het portfolio vorm te geven.
Ook staat in het portfolio de lijst van eindtermen per stage.


Beoordelingsformulieren

De beoordeling van de zelfstandige stage bestaat uit 2 onderdelen:
Op het beoordelingsformulier voor de stage staat met gekleurde vakjes aangegeven welk niveau minimaal behaald moet worden om te kunnen slagen voor de stage. De niveau's worden toegelicht in een rubric.