Werkplekleren ESoE - EA2X0

Rooster P1 Opdrachten P1 Literatuur

Minor P1 - EA2X0: De Oriƫnterende stage

Hier vind je informatie specifiek voor de oriënterende stage in de bachelor.
Op deze pagina vind je:

Via de knoppen bovenaan deze pagina, kun je bij het rooster voor de bijeenkomsten, de opdrachten en literatuur.
De opdrachten zijn ook per bijeenkomst te vinden via het rooster.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator: esoe.coordinator@tue.nl

Studiewijzer - Portfoliohandleiding

De studiewijzer en de portfoliohandleiding vind je via de links hieronder.
In de studiewijzer vind je alle details over de stage, beoordeling en planning van het vak.
De portfoliohandleiding beschrijft de functie van het portfolio binnen de opleiding en geeft handvatten om het portfolio vorm te geven.
Ook staat in het portfolio de lijst van eindtermen per stage.


Beoordelingsformulieren

De beoordeling van de oriënterende stage bestaat uit 3 onderdelen:
Op het beoordelingsformulier voor de stage staat met gekleurde vakjes aangegeven welk niveau minimaal behaald moet worden om te kunnen slagen voor de stage. De niveau's worden toegelicht in een rubric.