ESoE Werkplekleren - Opdrachten Master P2

Werkplekleren ESoE - Opdrachten Master P2

Opdrachten passend bij Master P2

Hieronder vind je eisen aan je portfolio, de opdrachten die je in het portfolio moet opnemen staan hier op een rijtje.
Sommige opdrachten zul je zelfstandig en/of op school moeten uitvoeren en bespreken, andere opdrachten kunnen tijdens de intervisie aan de orde komen.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator: esoe.coordinator@tue.nl

Portfolio eisen en opdrachten passend bij P2

Algemeen
Leerwerkplan
Reflecties
Opdracht Toetsing
 • Deze opdracht geldt alleen als je bij vakdidactiek geen toets-opdracht krijgt.
 • Je reflecteerd op je toetsopdracht in je reflectieverslag.
Opdracht Lessenserie
Identity
Tussentijdse evaluatie
 • Tussentijdse (zelf)evaluatie – Vul met je WPB het beoordelingsformulier in, schrijf hierbij een reflectie – inleveren bij IO
Escalatieladder - Critical Incidents
Ander Schooltype
 • Reflecteren op ander schooltype - je kunt gebruik maken van excursie naar het VMBO
  In je reflectie ga je in op verschillen tussen schooltypes en de betekenis daarvan voor jouw rol als docent.
 • Opdracht bij schoolbezoek VMBO
Case Pubergedrag
 • Bekijken videocollege Evelien Ketelaars - Op Canvas te vinden - of putten uit Onderwijskunde 1 en 2
 • Casus over pubergedrag schrijven en verwijzen naar het geleerde uit (video)colleges
Differentiëren tussen klassen
 • Schrijf een reflectie over het nut van differentiatie en jouw rol als docent daarin.
 • Tomlinson et al. 2003
VIL
Reflectie op eigen rol
 • Reflectie op jouw rol, beleid en professionele ruimte binnen de schoolorganisatie/sectie
 • Je kunt gebruik maken van de bijeenkomst Carrière: rechten en plichten