ESoE Werkplekleren

Werkplekleren ESoE - Opdrachten Minor P1

Opdrachten Minor P1

Hieronder vind je eisen aan je portfolio, de opdrachten die je in het portfolio moet opnemen staan hier op een rijtje.
De meeste van deze opdrachten worden tijdens de bijeenkomsten besproken.
Sommige opdrachten zul je zelfstandig en/of op school moeten uitvoeren en bespreken.
Je vind in het Rooster welke opdracht er besproken gaat worden bij een bepaalde bijeenkomst.
Er is ook een zip-file met alle opdrachten samen, deze kun je dan in 1 keer downloaden.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator: esoe.coordinator@tue.nl

Portfolio eisen en opdrachten P1

Dit deel van de site wordt in de loop van Q1 aangevuld

Een uitgebreide handleiding voor het portfolio (inclusief het reflectieverslag) vind je in de Portfoliohandleiding
In je reflectieverslag (e-portfolio) staan de volgende onderdelen:

Algemeen
 • Naam en studentnummer
 • Vak en vakcode
Inhoudsopgave

Leeswijzer
 • Opzet portfolio: geef duidelijk aan hoe je de bewijsstukken hebt geordend
Per stageperiode een hoofdstuk met daarin:
 • Inleiding
  • Gegevens van jezelf
  • Gegevens van de school
  • Gegevens van de begeleiders
 • Kort Overzicht van de activiteiten die je op de werkplek hebt uitgevoerd
  • Aantal uren lesgegeven (coherente uren, zonder WPB, vak)
  • Vergaderingen bijgewoond
  • Extra-curriculaire activiteiten begeleid etc.
  • Etc.
 • Leervragen/leerdoelen voor deze stage
  • Wat zijn je leervragen?
   • Formuleer minimaal 1 leervraag/leerdoel per competentie. Zorg er voor dat je leervraag/leerdoel haalbaar is in de stageperiode.
  • Bij welke competentie passen deze leervragen?
  • Hoe ga je aan deze leervragen werken?
   • Welke acties ga je ondernemen?
   • Welk resultaat verwacht je te verkrijgen en hoe ga je dat meten?
   • In welke tijdspanne denk jij je gewenste resultaat bereikt te hebben?
   • Tip: stel je leervragen SMART
 • Reflectie per SBL-competentie
  • Beschrijving van jouw groei als docent in de afgelopen periode per competentie vanuit jouw beginsituatie en leervragen aangevuld met verwijzingen naar de bewijsstukken
   • Verwijs naar je verzameling van bewijsmaterialen (zie bewijsstukken en opdrachten)
  • (Tussen)evaluatie
   • Exemplaarplaar ingevuld door jou
   • Exemplaar ingevuld door je WPB en SO met daarbij punten die goed gaan, je verbeterpunten en de afspraken die zijn vastgelegd voor het volgende gedeelte van de werkplekperiode.
   • Reflectie op je tussenevaluatie
  • Conclusie
   • Wat heb ik de afgelopen stageperiode geleerd?
   • Heb ik al mijn leervragen naar behoren kunnen beantwoorden?
   • Zijn de competenties al op het gewenste niveau?
   • Ben ik al de docent die ik wil zijn?
  • Leervragen voor de volgende stage
   • Wat zijn je (nieuwe) leervragen?
   • Bij welke competentie passen deze leervragen?
   • Hoe ga je aan deze leervragen werken?
    • Welke acties ga je ondernemen?
    • Welk resultaat verwacht je te verkrijgen en hoe ga je dat meten?
    • In welke tijdspanne denk jij je gewenste resultaat bereikt te hebben?
   • Je maak ook nieuwe leervragen als je niet van plan bent een nieuwe stage te volgen

Lijst met opdrachten

Algemeen
E-portfolio
 • Handleiding e-portfolio van Canvas
 • In Canvas kun je een ingesproken ppt vinden over het e-porfolio: kijk bij files/E-portfolio/Voorbereiding Logboek, ePortfolio etc..mp4
 • In Canvas kun je een link naar een voorbeeld e-porfolio vinden: kijk bij files/E-portfolio/Link naar voorbeeld e-portfolio.docx
Leervragen/leerdoelen
Observeren
Reflecties
Lesvoorbereiding
Videoles
Ken je school
Literatuur
 • Verwijs minimaal 2 keer naar relevante (wetenschappelijke) literatuur. De artikelen/boeken zijn in de reflectie zijn betrokken.
Alle opdrachten in zip-file