ESoE Werkplekleren - Opdrachten Minor P2

Werkplekleren ESoE - Opdrachten Minor P2

Opdrachten bij Minor P2

In de portfoliohandleiding vind je welke zaken je moet bespreken in je reflectieverslag. Ook staat hierin welke bewijzen we van je verwachten (blauwe tabel).
De opdrachten die je in het portfolio kunt opnemen staan hier op een rijtje.
Sommige opdrachten zul je zelfstandig en/of op school moeten uitvoeren en bespreken, andere opdrachten kunnen tijdens de intervisie aan de orde komen.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator: esoe.coordinator@tue.nl

Portfolio eisen en opdrachten passend bij P2

Algemeen
E-portfolio
 • Handleiding e-portfolio van Canvas
 • In Canvas kun je een ingesproken ppt vinden over het e-porfolio: kijk bij files/E-portfolio/Voorbereiding Logboek, ePortfolio etc..mp4
 • In Canvas kun je een link naar een voorbeeld e-porfolio vinden: kijk bij files/E-portfolio/Link naar voorbeeld e-portfolio.docx
Leerwerkplan
Reflecties
Opdracht Toetsing
 • De opdracht toetsing krijg je meestal via vakdidactiek, als dat niet zo is kun je de opdracht hieronder gebruiken
 • Opdracht Toetsing
Opdracht Lessenserie
Identity
 • Een eerste beschouwing van je eigen identiteit als docent, met behulp van de opdrachten van de identity workshops
 • Opdracht Identity - volgt nog
Tussentijdse evaluatie
 • Tussentijdse (zelf)evaluatie – Vul met je WPB het beoordelingsformulier in, schrijf hierbij een reflectie – inleveren bij IO
Escalatieladder - Critical Incidents
 • Maak een escalatieladder en beschrijf een casus waarin je deze hebt gebruikt of nodig had.
 • Ander Schooltype
  • Reflecteren op ander schooltype - je kunt gebruik maken van excursie naar een VMBO school (Q1).
   In je reflectie ga je in op verschillen tussen schooltypes en de betekenis daarvan voor jouw rol als docent.
  • Artikel Mindset - Dweck 2010
  • Presentatie van Sara Ricanec - volgt nog
  Case Pubergedrag
  • Bekijken videocollege Evelien Ketelaars - Op Canvas te vinden
  • Casus over pubergedrag schrijven en verwijzen naar het geleerde uit het videocollege
  Differentiëren tussen klassen
  • Tomlinson et al. 2003
  • Lesplan insturen en differentiatie die je toepast in dit lesplan arceren, voorafgaand aan de bijeenkomst
  • Schrijf een reflectie over het nut van differentiatie, m.b.v. hetgeen tijdens de bijeenkomst is besproken
  VIL
  Reflectie op eigen rol
  • Reflectie op jouw rol, beleid en professionele ruimte binnen de schoolorganisatie/sectie
  • Je kunt gebruik maken van de bijeenkomst Carrière: rechten en plichten