Werkplekleren ESoE - Rooster Minor P2

Rooster Minor P2

Hieronder vind je het rooster voor de bijeenkomsten op de donderdagmiddag.
De tijden en locaties vind je via MyTimetable.
Als je op een rij klikt krijg je alle documenten te zien die je nodig hebt voor de opdracht van die dag.
Klik opnieuw op de rij om het paneel weer in te klappen.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de stagecoördinator: esoe.coordinator@tue.nl

Rooster bijeenkomsten P2 - donderdagmiddag

Rooster Q1 - Q2

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
 • Opdracht leervoorkeur - leerscan
 • Bekijk de informatie portfolio en reflectieverslag
 • Zoek je portfolio van P1 op en neem dit door. Kijk vooral naar je leervragen voor deze stage.
 • Lees de studiewijzer van deze stage
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Voorstellen a.d.h.v. Metafoor
 • Vragen over uitleg P2 + ePortfolio (plenair + verwerking opdracht)
 • Reflecteren (in tweetallen feedback geven)
 • Leervragen: oefening SMART formuleren
 • Leervoorkeur: individueel leervragen bijstellen en onderbouwen met activiteiten
 • Exit-card en logboek
Afronden en vooruit kijken
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Aanvullende vragen stage/portfolio/leerwerkplan, bespreken Mindmap P2
 • Feedback en reflectie (STARRT) – uitleg en feedback, plenair en in tweetallen
 • Introductie intervisie en spelregels
 • Intervisie casus bespreken met basis intervisie methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Feedback op reflectie verwerken
 • Casus afronden m.b.v. het geleerde uit de intervisie
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
 • Logboek bijwerken
 • Casus voorbereiden
 • Maak een escalatieladder en beschrijf een casus waarin je deze hebt gebruikt of nodig had.
  Lever de opdracht in op Canvas op uiterlijk donderdag 27 september. Je krijgt feedback van de TA's.
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Identity workshop - deel 1
 • Intervisie casus bespreken – basis intervisie methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Opdracht Identity - volgt nog - uitvoeren voor de volgende workshop op 22 november
 • Feedback op Opdracht Escalatieladder verwerken
 • Casus afronden m.b.v. het geleerde uit de intervisie
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • HB workshop
 • Update – duim methode
 • Intervisie casus bespreken – LOS OP methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Reflecteren op ander schooltype - je kunt gebruik maken van de informatie over HB.
  In je reflectie ga je in op verschillen tussen schooltypes en de betekenis daarvan voor jouw rol als docent.
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
 • Bekijken videocollege Evelien Ketelaars - Op Canvas te vinden
 • Case pubergedrag voorbereiden
 • Logboek bijwerken en meenemen
 • Tussentijdse (zelf)evaluatie – Vul met je WPB het beoordelingsformulier in, schrijf hierbij een reflectie – inleveren bij IO
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Pubergedrag algemeen introductie
 • In tweetallen interpretatie en reflectie pubergedrag casus
 • Uitleg storyline als reflectie
 • Uitwerken en bespreken storyline
 • Tussentijdse evaluatie vak
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Casus over pubergedrag afronden en verwijzen naar het geleerde uit het videocollege
 • Neem eventuele feedback van je IO op je tussentijdse evaluatie mee in je reflectie
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Workshop Identity 2
 • Update – thermometer methode
 • Intervisie casus bespreken – 5 vragen methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Opdracht identity verwerken met input docent en medestudenten: wat betekenen de metaforen voor mijn lesgeven en wat wil ik als professional bereiken?
 • Casus afronden m.b.v. het geleerde bij de intervisie
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Workshop differentiatie
 • Update – energie balans
 • Intervisie portfolio methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Schrijf een reflectie over het nut van differentiatie, m.b.v. hetgeen tijdens de bijeenkomst is besproken
 • Neem de VIL vragenlijst af in een van je klassen voor 20 december
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Workshop VIL
 • Update – energie balans
 • Intervisie SWOT
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Verwerken VIL in je reflectieverslag
 • SWOT uitwerken, casus verwerken in je reflectieverslag
 • Pitch voorbereiden voor 17 januari
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Workshop Rechten en plichten
 • Pitch
 • Evaluatie cursus
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Wil je in de master door met de lerarenopleiding? Geef dit alvast aan ons door.
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Rooster Q2 - Q3

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
 • Opdracht leervoorkeur - leerscan
 • Bekijk de informatie portfolio en reflectieverslag
 • Zoek je portfolio van P1 op en neem dit door. Kijk vooral naar je leervragen voor deze stage.
 • Lees de studiewijzer van deze stage
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Voorstellen a.d.h.v. Metafoor
 • Vragen over uitleg P2 + ePortfolio (plenair + verwerking opdracht)
 • Reflecteren (in tweetallen feedback geven)
 • Leervragen: oefening SMART formuleren
 • Leervoorkeur: individueel leervragen bijstellen en onderbouwen met activiteiten
 • Exit-card en logboek
Afronden en vooruit kijken
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Aanvullende vragen stage/portfolio/leerwerkplan, bespreken Mindmap P2
 • Feedback en reflectie (STARRT) – uitleg en feedback, plenair en in tweetallen
 • Introductie intervisie en spelregels
 • Intervisie casus bespreken met basis intervisie methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Feedback op reflectie verwerken
 • Casus afronden m.b.v. het geleerde uit de intervisie
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Identity workshop - deel 1
 • Intervisie casus bespreken – basis intervisie methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Opdracht Identity - volgt nog - uitvoeren voor de volgende workshop op 21 februari
 • Feedback op Opdracht Escalatieladder verwerken
 • Casus afronden m.b.v. het geleerde uit de intervisie
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • HB workshop
 • Update – duim methode
 • Intervisie casus bespreken – LOS OP methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Reflecteren op ander schooltype - je kunt gebruik maken van de informatie over HB.
  In je reflectie ga je in op verschillen tussen schooltypes en de betekenis daarvan voor jouw rol als docent.
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
 • Bekijken videocollege Evelien Ketelaars - Op Canvas te vinden
 • Case pubergedrag voorbereiden
 • Logboek bijwerken en meenemen
 • Tussentijdse (zelf)evaluatie – Vul met je WPB het beoordelingsformulier in, schrijf hierbij een reflectie – inleveren bij IO
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Pubergedrag algemeen introductie
 • In tweetallen interpretatie en reflectie pubergedrag casus
 • Uitleg storyline als reflectie
 • Uitwerken en bespreken storyline
 • Tussentijdse evaluatie vak
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Casus over pubergedrag afronden en verwijzen naar het geleerde uit het videocollege
 • Neem eventuele feedback van je IO op je tussentijdse evaluatie mee in je reflectie
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
 • Opdracht identity verwerken met input WPB
 • Cases intervisie voorbereiden
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Workshop Identity 2
 • Update – thermometer methode
 • Intervisie casus bespreken – 5 vragen methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Opdracht identity verwerken met input docent en medestudenten: wat betekenen de metaforen voor mijn lesgeven en wat wil ik als professional bereiken?
 • Casus afronden m.b.v. het geleerde bij de intervisie
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Workshop differentiatie
 • Update – energie balans
 • Intervisie portfolio methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Schrijf een reflectie over het nut van differentiatie, m.b.v. hetgeen tijdens de bijeenkomst is besproken
 • Neem de VIL vragenlijst af in een van je klassen voor 28 maart
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Workshop VIL
 • Update – energie balans
 • Intervisie SWOT
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Verwerken VIL in je reflectieverslag
 • SWOT uitwerken, casus verwerken in je reflectieverslag
 • Pitch voorbereiden voor 17 januari
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Workshop Rechten en plichten
 • Pitch
 • Evaluatie cursus
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Wil je in de master door met de lerarenopleiding? Geef dit alvast aan ons door.
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Rooster Q3 - Q4
Let op: Vanwege overlap in Q4 met het vak Onderwijskunde 2, worden de bijeenkomsten in Q4 in het avondslot op de woensdagavond verzorgd.

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
 • Opdracht leervoorkeur - leerscan
 • Bekijk de informatie portfolio en reflectieverslag
 • Zoek je portfolio van P1 op en neem dit door. Kijk vooral naar je leervragen voor deze stage.
 • Lees de studiewijzer van deze stage
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Voorstellen a.d.h.v. Metafoor
 • Vragen over uitleg P2 + ePortfolio (plenair + verwerking opdracht)
 • Reflecteren (in tweetallen feedback geven)
 • Leervragen: oefening SMART formuleren
 • Leervoorkeur: individueel leervragen bijstellen en onderbouwen met activiteiten
 • Exit-card en logboek
Afronden en vooruit kijken
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Aanvullende vragen stage/portfolio/leerwerkplan, bespreken Mindmap P2
 • Feedback en reflectie (STARRT) – uitleg en feedback, plenair en in tweetallen
 • Introductie intervisie en spelregels
 • Intervisie casus bespreken met basis intervisie methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Feedback op reflectie verwerken
 • Casus afronden m.b.v. het geleerde uit de intervisie
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Identity workshop - deel 1
 • Intervisie casus bespreken – basis intervisie methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Opdracht Identity - volgt nog - uitvoeren voor de volgende workshop op 21 februari
 • Feedback op Opdracht Escalatieladder verwerken
 • Casus afronden m.b.v. het geleerde uit de intervisie
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
 • Casus voorbereiden
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Workshop Rechten en plichten
 • Update – duim methode
 • Intervisie casus bespreken – LOS OP methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
 • Bekijken videocollege Evelien Ketelaars - Op Canvas te vinden
 • Case pubergedrag voorbereiden
 • Logboek bijwerken en meenemen
 • Tussentijdse (zelf)evaluatie – Vul met je WPB het beoordelingsformulier in, schrijf hierbij een reflectie – inleveren bij IO
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • Pubergedrag algemeen introductie
 • In tweetallen interpretatie en reflectie pubergedrag casus
 • Uitleg storyline als reflectie
 • Uitwerken en bespreken storyline
 • Tussentijdse evaluatie vak
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Casus over pubergedrag afronden en verwijzen naar het geleerde uit het videocollege
 • Neem eventuele feedback van je IO op je tussentijdse evaluatie mee in je reflectie
Literatuur
Presentaties bijeenkomst

Huiswerk voorafgaand aan de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst Documenten
Opdracht en bijbehorend materiaal
Verwerking tijdens de bijeenkomst
 • HB workshop
 • Update – duim methode
 • Intervisie casus bespreken – LOS OP methode
 • Exit card
Afronden en vooruit kijken
 • Reflecteren op ander schooltype - je kunt gebruik maken van de informatie over HB.
  In je reflectie ga je in op verschillen tussen schooltypes en de betekenis daarvan voor jouw rol als docent.
Literatuur
Presentaties bijeenkomst