Werkplekleren ESoE - Voorlichting

Voorlichting

Hier vindt u verschillende documenten, presentaties en filmpjes die we gebruiken als voorlichtingsmateriaal voor de lerarenopleiding van de ESoE.


Heeft u vragen over de stage, de opleiding of een student?
Neem dan even contact met ons op: esoe.coordinator@tue.nl

Stagekaart


Presentaties

Filmpjes


Minor P1